whatsapp
+90 216 461 47 41 info@isfchem.com

İ.K


İnsan Kaynakları Politikası

Topluluk vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer katan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır. İK politikası ve uygulamaları; şirketlerin iş stratejilerine uygun ve sürdürülebilir büyüme için gerekli performansı destekleyecek organizasyonel yetkinlik ve becerilerini oluşturmaya yönelik olarak tanımlanmış ve bu paralelde yönetilmektedir.

Çalışanlarımız için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmanın ve geliştirmenin sahip olduğumuz beyin gücünün muhafazası için temel kriter olduğunun bilincindeyiz.

Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır.

 ISF CHEM değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer katan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulmasını hedeflemektedir

 

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri;

• Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,

 

• Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,


• Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev motivasyonunun yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek, 


• Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,


• Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,


• Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,


• Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,


• Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer katmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak.


• Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak,.

 

Endüstri 4.0 çağında istisnasız tüm şirketlerin  en değerli kaynağı; insan.

 

ISF CHEM 'in sürekli gelişen, kendini yenileyen yapısı içerisinde; işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak ve performansı ile fark oluşturacak adaylar; web sitemiz üzerinden iş başvurusu yapabilirler.

Sizi; her açıdan geliştiren, motive eden, başarıya yönlendiren ve sürekli gelişim sağlayan samimi bir çalışma ortamına davet ediyoruz.


© 2019 All Rights Reserved.